Privacyverklaring

Afgestoft vof

Afgestoft vof handelt onder de namen IUNII, Afgestoft en Smukwaar, statutair gevestigd aan Lentfersweg 46a te Rijssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60362022. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

 

Contactgegevens
www.afgestoft.nl
Lentfersweg 46A, 7461 EL Rijssen
Telefoon +31 648 33 47 79
Mail info@afgestoft.nl

 

De persoonsgegevens die wij verwerken
Afgestoft vof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Afleveradres (indien anders)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer en/of betaalgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afgestoft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Afgestoft vof verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling op grond van contractuele overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder vindt plaats door eerder gegeven toestemming
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren op grond van contractuele overeenkomst

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Afgestoft vof neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Afgestoft vof) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Afgestoft vof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klant- en leveranciersrelaties

Persoonsgegevens 

Bewaartermijn

Reden

NAW gegevens

7 jaar na einde klantrelatie

Om administratieve redenen o.a. opgelegd door de belastingdienst

Telefoonnummer 

3 maanden na einde klantrelatie 

Direct contact, ook telefonisch stellen wij op prijs om ons werk voor jou zo goed mogelijk te doen

E-mailadres

3 maanden na einde klantrelatie

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor jou is mailcontact noodzakelijk.

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor het verzenden van de facturen.

Bankrekening

3 maanden na einde klantrelatie

Voor een efficiënte afwikkeling van ons betalingsverkeer is herkenning van bankrekeningnummers en -gegevens van belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Afgestoft vof maakt gebruikt van derden om onze producten te kunnen leveren en voor het verzamelen van uw betalingen.
Afgestoft vof verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Afgestoft vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Afgestoft vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Afgestoft vof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@afgestoft.nl.

 

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@afgestoft.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

 

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Dit privacy beleid is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.